Our Posts

Sorumlu Vergicilik

Ekonomiden uluslararası ilişkilere, teknolojiden siyasete her alanda yaşanan gelişmeler, dünyada bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamakta olduğunu gösteriyor. Böylesi bir geçiş döneminde bireyle devlet arasındaki toplumsal sözleşmenin mali temelini oluşturan vergi kavramına bakışın aynı kalması düşünülemezdi.

Bu dönüşüm sürecinde verginin toplumun geleceği için taşıdığı hayatiönem

i göz önünde bulundurarak paydaşların bugün eskisinden farklı olarakneler yapması gerektiğini gözden geçirdik. Sürdürülebilir vergilendirme içinbütün tarafların bağlı kalması gereken ilkeler neler?

İşte biz bu soruya vereceğimiz yanıtı Sorumlu Vergicilik olarak tanımlıyoruz.

Sorumlu vergicilik ile toplumdaki tüm paydaşların yararı için şeffaf, objektif, etik, güvenilir ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilen bir vergilemeyi anlıyoruz. Pratikte bu anlayış, vergi danışmanının rolünü vergi mükellefi, devlet ve toplum (diğer paydaşlar) dengesinde doğru yerde konumlanma ile

 

karşımıza çıkarıyor. Diğer bir deyişle, bu yaklaşımdan ne vergi mükellefi ne de devlet lehine konumlanmayı, aksine toplum yararına konumlanmayı anlıyoruz. Hepimizin bildiği bir gerçek var; devletler vergi toplamadan güvenlik, sağlık, eğitim gibi temel anayasal işlevlerini gerçekleştiremezler. Devletlerin vergi toplama hakkı, vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına almanın gereğidir. Sorumlu vergi danışmanları olarak biz kişilerin vergi ödeme ödevi ve bireysel hakları arasında denge kurarak, bunun kanuna uygun şekilde yerine getirilmesine yardım ediyoruz.