Sorumlu Vergicilik

Ekonomiden uluslararası ilişkilere, teknolojiden siyasete her alanda yaşanan gelişmeler, dünyada bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamakta olduğunu gösteriyor. Böylesi bir geçiş döneminde bireyle devlet arasındaki toplumsal sözleşmenin mali temelini oluşturan vergi kavramına bakışın aynı kalması düşünülemezdi. Bu dönüşüm sürecinde verginin toplumun geleceği için taşıdığı hayatiönem i göz önünde bulundurarak paydaşların bugün eskisinden farklı olarakneler […]

read more

Dava Türleri

Dava Türleri İDARİ DAVALAR – İPTAL Davaları – Tam Yargı Davaları – Vergi Davaları – Danıştay’da İptal Ve Tam Yargı Davaları – Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalar AİHM DAVALARI – AİHS’e Aykırılığın Tespiti Davaları – Giderim Davaları – Önlem Davaları TİCARİ DAVALAR – Karşılıksız Çek Keşidesi Davaları – Senet Bedelinin Ödenmesinin Men’i – Haksız Rekabetin Önlenmesi […]

read more