Our Posts

Dava Türleri

Dava Türleri

İDARİ DAVALAR
– İPTAL Davaları
– Tam Yargı Davaları
– Vergi Davaları
– Danıştay’da İptal Ve Tam Yargı Davaları
– Yürütmeyi Durdurma İstemli Davalar

AİHM DAVALARI
– AİHS’e Aykırılığın Tespiti Davaları
– Giderim Davaları
– Önlem Davaları

TİCARİ DAVALAR
– Karşılıksız Çek Keşidesi Davaları
– Senet Bedelinin Ödenmesinin Men’i
– Haksız Rekabetin Önlenmesi
– Şirketler Hukukundan Doğan Davalar
– Alacak Davaları
– Sigorta Davaları

CEZA DAVALARI

KİRA – KİRA TESPİTİ DAVALARI
– Tevdi mahalli (ödeme yeri) tayini
– Kiralayanın hapis hakkı
– Kiracının temerrüdü ihtarname
– Kira bedelinin yeni şartlara uyarlanması

TAHLİYE DAVALARI
– Tahliye taahhütnamesine dayanarak tahliye
– Mesken ihtiyacı nedeniyle tahliye
– Kiracının taşınmazı başkasına devri nedeniyle tahliye
– Kira sözleşmesine aykırılık nedeniyle tahliye
– Tahliye edilen taşınmazda hasar tespiti

TAZMİNAT – ALACAK DAVALARI
– Haksız fiilden doğan tazminat istemi
– Destekten yoksun kalmaktan dolayı tazminat istemi
– Motorlu araç işletenden tazminat istemi
– Bina – yapı sahibinden tazminat istemi
– Manevi tazminat talebi
– Haksız ihtiyati haciz- tedbirden dolayı tazminat istemi
– İnşaat tecavüzünden dolayı tazminat istemi
– İşçi çalıştıranın sorumluluğundan doğan tazminat davaları

NİŞAN İLE İLGİLİ DAVALAR
– Nişan bozulmasından dolayı maddi – manevi tazminat
– Nişan hediyelerinin iadesi- bedellerinin tahsili

EVLİLİK İLE İLGİLİ DAVALAR
– Mutlak butlan- Nisbi butlan halleri
– Eşin aile birliğini temsil yetkisinin kaldırılması
– Eşin ayrı konut edinme istemi
– İddet süresinin kısaltılması